HARPO - projekt "IN-MET" Admin Panel Nie zalogowany (Zaloguj)
Python może więcej...

W ramach zapoznawania się z językiem programowania Python napisałem aplikację webową, korzystającą z popularnego frameworka Webapp2, i osadziłem ją na ogólnie dostępnej platformie Google App Engine. Strona ta stanowi przykład zastosowania tego języka w technologii webowej. Jest to tylko jeden z obszarów wykorzystania Pythona, wśród których można też wymienić tworzenie aplikacji desktopowych, gier, a nawet wykorzystanie w skryptach czy wręcz w interpreterze wiersza poleceń. Zgodnie z przekonaniem, że najlepiej uczyć się poprzez praktykę, przygotowałem prostego CMS-a, czyli aplikację do zarządzania stroną, w skład której wchodzi system rejestracji i logowania użytkowników, zarządzanie linkami nawigacji oraz zarządzanie tekstami na podstronach. Podczas pisania aplikacji napotykałem na szereg problemów, które musiałem rozwiązać. Ale dzięki temu lepiej poznałem sam język, jak i działanie frameworka oraz platformy Google App Engine.

Najważniejsze cechy aplikacji (funkcje zgromadzone w wygodnym panelu administracyjnym):

  • zarządzanie konfiguracją serwisu (opisy strony, ustawienia mailingu),
  • zarządzanie paskiem nawigacji serwisu,
  • zarządzanie podstronami i tekstami na stronie głównej i podstronach,
  • zarządzanie kontami użytkowników (w tym przydzielanie praw dostępu do zasobów),
  • wysyłanie wiadomości ze strony kontaktowej oraz zarządzanie odebranymi wiadomościami,
  • przegląd odwiedzin.

Do kluczowych etapów pracy nad serwisem należało: dodanie obsługi bazy danych (która w GAE nazywa się Datastore), wprowadzenie sesji oraz kontrola zmiennych w szablonach. Dzięki obsłudze bazy danych możliwe stało się dynamiczne zarządzanie nawigacją, treściami na stronach i kontami użytkowników. Mechanizmy sesji z kolei pozwalają sterować prawami dostępu użytkowników do zasobów. Natomiast połączenie szablonów ze zmiennymi dostarczanymi przez główny kontroler aplikacji umożliwiło dynamiczne prezentowanie treści w poszczególnych panelach administracyjnych.

2017-11-20 19:42 @ admin